لینک های دسترسی

نشر ویدیوی جدید طالبان


طالبان ویدیوی جدید مردی را بنام بووی برگدیل عسکر امریکا که در ماه جون سال گذشته در افغانستان دستگیر شد، به نشر سپردند.

در این ویدیوی هفت دقیقهً برگدیل التماس رهائی و برگشت به منزلش را نموده می گوید جنگ افغانستان ارزش کشته شدن و زندانی شدن این همه مردم را ندارد.

پس از کرسمس، این اولین ویدیوی برگدیل است که طالبان به نشر می رسانند.

در پایان ویدیو زبیح اله مجاهد سخنگوی طالبان در بدل رهائی برگدیل تقاضای رهائی یک عدهً محدود زندانیان را می نماید.

ناتو در افغانستان به روز پنجشنبه طی بیانیهٌ گفت استفادهً موضوع گرفتاری برگدیل بحیث یک پروپاگند، یک حرکت تاثر آور است و به تلاش های ما برای پیدا نمودن او می افزاید. برگدیل یگانه افسر امریکائی شناخته شده است که در قید طالبان قرار دارد.

در یک واقعهً جداگانه پولیس در کابل می گوید پنج نفری را که می خواستند بمگزاری انتحاری را در پایتخت انجام دهند ، دستگیر نمودند. پولیس می گوید این افراد زمانی که می خواستند داخل کابل شوند دستگیر شدند.

مقامات نظامی برتانیه می گویند به روز چهارشنبه یک عسکر برتانوی در جریان گلوله باری با شورشیان در ولسوالی ناد علی ولایت هلمند کشته شد.

XS
SM
MD
LG