لینک های دسترسی

پارلمان پاکستان تعدیل در قانون اساسی را تصویب نمود


اسامبلهً ملی پاکستان تعدیل قانونی مهم را به منظور گرفتن یک عده صلاحیت ها از رئیس جمهور تصویب نمود.

رئیس جمهور زرداری از این تعدیل پشتیبانی نموده است، ولی این تعدیل باید از طرف مجلس سنا تائید گردد.

یک سلسله اصلاحات که بنام (تعدیل هژدهم) یاد می گردد، صلاحیت های عمده را به صدراعظم انتقال می دهد، بشمول منحل ساختن پارلمان، و صلاحیت مقرری لوی درستیز و مقامات ارشد دیگر.

زرداری بخاطر بطی بودن در پروسهٌ انتقال یک سلسله صلاحیت ها ، که در زمان حکومت پرویز مشرف اساس نهاده شده بود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

یوصف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان و سناتور رضا ربانی رئیس کمیته که این تعدیل را طرح ریزی نمودند، از این تعدیل استقبال نمودند.

آنها طی ایراد سخنرانی در مجلس سفلای پارلمان گفتند این تغیر نهاد های دموکراتیک پاکستان را نیرومند می سازد.

مقامات پاکستانی می گویند طالبان افغان یک کارگر امدادی یونانی را تقریباً هشت ماه بعد از آنکه در شمال غرب پاکستان در نزدیکی سرحد با افغانستان اختطاف شده بود ، رها نمودند.

اته نسیوس لیرونیس، در ماه سپتمبر سال گذشته در منطقه چترال پاکستان اختطاف شده بود.

رحمت اله وزیر ،یک مقام ارشد حکومت چترال به روز پنجشنبه گفت لیرونیس در ولایت نورستان افغانستان رها گردید، و شام چهارشنبه دوباره به چترال انتقال داده شد.

مقامات می گویند وضع صحی این کارگر امدادی خوب است.

رحمت اله وزیر گفت طالبان در برابر رهائی این کارگر امدادی چندین بار تقاضا های نمودند، ولی آنها نپذیرفتند.

و بلاخره بدون پرداخت پول و یا قبول شدن شرط شان وی را رها نمودند.

XS
SM
MD
LG