لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: روابط امریکا با افغانستان بعد از بیانات کرزی


واشنگتن پوست مطلب خود را با انتقاد شدید پیتر گالبریت، معاون سابقۀ نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان از کارکرد های حکومت افغانستان و محدودیت آن برای ارائۀ خدمات اساسی به افغان ها آغاز نموده است.

گالبریت در رابطه به اتهام اخیر کرزی بر او که مسئول تقلب درانتخابات ریاست جمهوری بود، نوشته است که از روسائی خود خواستم تا در مورد تقلب گسترده اقدامی نمایند، ولی آنها نتنها با من موافقه نکرده، بلکه من را منفک نمودند.

گالبریت در ادامۀ مطلب واشنگتن پوست نوشته است، حکومت اوباما باید ایالات متحده را به طرفداری از دموکراسی در افغانستان بگمارد.

گالبریت نوشته است که افغانستان توانائی برگذاری انتخابات شورای ملی را ندارد، مگر اینکه کشور های خارجی حمایۀ مالی نمایند. در حالیکه کانگرس ایالات متحده روی تخصیص بودجۀ جنگ برای افغانستان کار میکند، اعضای آن باید اینرا واضح سازند، تنها در صورتی پول ایالات متحده در انتخابات به مصرف رسیده میتواند که اعضای کمیسون انتخابات توسط آقای کرزی گماشته نشده باشند. وی هشدار داده، اگر تقلب در انتخابات شورای ملی افغانستان صورت گیرد، امکان دارد جنگ داخلی در آن کشور آغاز شود.

و در هم ی ن رابطه، فشردۀ مطلب نیویارک تایمز تحت عنوان "ایالات متحده تلاش دارد روابط کشیده با کرزی را التیام نماید."

مارک لندر برای نیویارک تایمز نوشته است که بعد از منازعات شدید بین حکومات ایالات متحده و افغانستان، واشنگتن بروز چهارشنبه گفت حامد کرزی شخص مورد احترام است نیویارک تایمز از قول یک مامور امریکایی، که نخواسته هویت وی علنی شود، نقل نموده که موضوع مهم این است که فضا بحالت عادی برگردد تا کار ها ادامه یابد. اگر کرزی امریکا را متهم سازد و امریکا او را، در نتیجه شراکت دو کشور صدمه خواهد دید.

مطلب نیویارک تایمز ادامه یافته، باوجود مشاجرۀ لفظی طی هفتۀ گذشته، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید حکومت اوباما در رابطۀ نزدیک با آقای کرزی میباشد. هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز جمعه با رئیس جمهور افغانستان از طریق تیلفون صحبت نموده است.

مطلب فلدلفیا انکوایر در ارتباط به روابط ایالات متحده با افغانستان : رودی رُبن از کابل نوشته است که قبل از اینکه مردم امریکا به نمایندگان خویش در کانگرس تماس گرفته خواهان خروج فوری عساکر امریکا از افغانستان گردند، ایالات متحده باید استراتیژی غیر موثر حکومت اوباما را تحت ارزیابی قرار داده، راه حل پیدا نماید.

نویسنده افزوده، باوجود خشم و آزردگی با حامد کرزی، که رئیس جمهور افغانستان میباشد، هیچ علل بدلی برای ایالات متحده باقی نمانده است. امریکا باید مشکل را با آنچه در دست دارد، حل نماید.

نویسنده با تذکر از برخورد خشن ریچارد هولبروک، فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی، میگوید چنین اقدامی کرزی را بدین معتقد ساخت که امریکا میخواهد او را برکنار نماید. او میگوید روابط کرزی با هولبروک به اندازۀ تیره میباشد که آنها هیچ تماسی با هم ندارند، که در نتیجه حضور فرستادۀ خاص اصلاً موثریتی ندارد.

در خاتمه، با تمجید از تلاش جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان قوای ائتلاف در افغانستان جهت ایجاد روابط مثبت و اعتماد با حامد کرزی، نویسنده اظهار عقیده میکند ایالات متحده باید پالیسی و اشخاصی را روی دست گیرد تا رابطۀ معتبری را با رهبر افغانستان ایجاد کرده بتوانند.

XS
SM
MD
LG