لینک های دسترسی

Breaking News

استرالیا تقاضای پناهندگی اتباع افغان وسری لانکایی را به حالت تعلیق قرار داده است


استرالیا جریان پروسه تقاضای پناهندگی جدید توسط افغانها و سریلانکایی ها را به حیث روشی برای مبارزه با قاقچاق انسان به حالت تعلیق درآورده است.

کریس ایفانس، وزیرمهاجرت استرالیا این اعلامیه را بروز جمعه بیان داشته گفت این اقدام به مفهوم آن است که به قاچاق بران انسان واضح بسازد که آنها برای مشتریان شان ویزا تضمین نمی تواند.

استرالیا با شمار فزاینده یی از پناهجویان در سال های اخیر در تقلا است که عده زیادی ازآنها از سری لانکا و افغانستان با کشتی های کوچک ضعیف سفرمی کنند.

ایفانس گفت اوضاع در آن کشورهای جنگ زده رو به بهبود است و استرالیا این تعلیق ها را درچند ماه آینده بررسی خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG