لینک های دسترسی

Breaking News

نمایش دیگر اتحاد بین ایالات متحده و افغانستان


(عکس: AP) حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان و قوماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، قبل از آغاز تهاجم نظامی علیه شورشیان در قندهار، یکبار دیگر اتحاد خود را به شکل علنی، اظهار نمودند.

کرزی و جنرال ستنلی مکریستل، با صد ها رهبر قومی در قندز ملاقات نمودند. قندز شاهد فعالیت های شدید طالبان طی سال گذشته بوده است.

در جریان این ملاقات راکت های در ۱۰ کیلو متری محل ملاقات به زمین خورد، ولی نتوانست این ملاقات را مختل سازد.

ملاقات روز یکشنبه، سومین ملاقات طی هفته های اخیر بود که در آن این دو تن ستراتیژی ضد شورش گرایی را به تعدادی از رهبران قوم پیشکش نموده و بر نقش حکومت افغانستان در مساعی نظامی تاکید کردند.

ایالات متحده امسال حدود ۳۰ هزار عسکر دیگر را به افغانستان اعزام میدارد.

درین اواخر، روابط کرزی با متحدین غربی به علت اتهامات که خارجیبان در تقلب انتخابات سال گذشته در افغانستان دست داشتند، کشیده شد.

ولی اتحاد بین حکومت افغانستان و میانجی های خارجی در موفقیت جنگ علیه طالبان، یک امر حیاتی میباشد.

هر دو جناح کوشش دارند از بیانات خشم انگیز روز های گذشته، دوری جویند.

XS
SM
MD
LG