لینک های دسترسی

Breaking News

جرگه ملى مشورتى صلح افغانستان به تعويق افتاد


جرگه ملى مشورتى صلح افغانستان به تعويق افتاد
<!-- IMAGE -->

مسئولین تدویر این جرگه امروز در کابل اعلام کرد که جرگه مشورتى صلح ز دو تا سه هفته به تعويق افتاد.

داکتر فاروق وردک وزير معارف و رئيس کميسيون برگزارى جرگه ملى مشورتى صلح، بعد از ظهر جهارشنبه طى کنفرانس خبرى در کابل اعلام کرد که بنا بر فيصله رئيس جمهور کشور که پس از انجام مشورتها با رهبران جهادى , احزابو شخصیت های مطرح اتخاذ نموده است، برگزارى جرگه مشورتى صلح از دو تا سه هفته به تعويق افتاد.

داکتر وردک , براى به تاخير انداختن برگزارى جرگه چهار دليل عمده را برشمرده گفت اولتر از همه سفر رئيس جمهور به ايالت متحده و دستاورد هاى آن بسيار مهم ميباشد.

دو ديگر رفع کردن نگرانى جامعه جهانى در مورد جرگه مشورتى صلح يک ضرورت است واين رفع نگرانى پس از سفر امريکا بخوبى ميسر است .

آقاى وردک , تصادف تاريخ برگزارى جرگه و پروسه ثبت نام کانديدان ولسى جرگه را که بيشترين تعداد اعضاى ولسى جرگه که ميخواهند بار ديگر خود را کانديد نمايند شرکت کرده نميتوانستند دليل ديگر تاخير برگزارى جرگه وانمود کرد.

رئيس کميسيون برگزارئ جرگه مشورتى صلح درين نشست خبرى از آماده گى ها براى تدوير جرگه صحبت کرده گفت آماده گى ها کامل بوده هيچگونه موانع وجود نداشت بلکه به دلايل که گفته شد رئيس جمهور تدوير جرگه را تا دو يا سه هفته به تعويق انداخت.

برگزارى جرگه صلح و گفتگو با مخالفان مسلح نظا م به طور اخص با طالبان , از برنامه هاى قبل از انتخابات دور دوم ياست جمهورى آقاى کرزى بود که در بيانيه اى مراسم سوگند ش – که اکنون خطوط اساسى حکومت پنداشته ميشود – هم به آن با تاکيد اشاره شده است.

به باور ريس جمهور کرزى , براى رسيدن به صلح پايدار در افغانستان ضرورت است تا باب مذاکرات با طالبان و ديگر گروهاى مسلح مخالف نظام گشوده شود و حتى گامهاى عملى درين راستا برداشته شود .

هرچند طرح مذاکره و گفتگو با طالبان در کنفرانس لندن زير بحث آمد و از جانب جامعه بين المللى پذيرفته شده است اما برخى حلقات روشنفکرى و سياسى در داخل و خارج افغانستان در مورد چگونگى و جزييات جرگه- که بيشتر رنگ و بوى قبيلوى دارد – ملاحظات خود را ابراز داشته سوالاتى را مطرح ميکنند که تا هنوز بدان پاسخ روشن ارايه نشده است.

XS
SM
MD
LG