لینک های دسترسی

Breaking News

بحران اقتصادی یونان به مثابۀ تهدیدی برای اروپا


<!-- IMAGE -->

رئیس صندوق وجهی بین المللی هشدار میدهد که سوء برخورد با بحران قروض در یونان میتواند آیندۀ اقتصادی اروپا را صدمه بزند.

«دومینیک ستراوز کن» رئیس صندوق وجهی بین المللی بروز چهار شنبه گفت، اطمینان جهان بالای ایروزون (کشور هایی با واحد پولی یورو) در معرض خطر قرار دارد و هر روزی را که کشور ها بخاطر کمک به یونان تعلل میکنند، وضعیت را بدتر میسازد.

«ستراوز کن همراه با جان کلود تریچت» رئیس بانک مرکزی اروپایی غرض گفتگو با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پیرامون بحران قروض در یونان به برلین سفر نموده است.

<!-- IMAGE -->

برلین قبلاً از اتحادیۀ اروپا و صندوق وجهی بین المللی در خواست ٦٠ میلیارد دالر را نموده است. اما بعضی مقامات اروپایی بروز چهار شنبه گفتند که هزینۀ این مشوق های مالی میتواند با گذشت سه سال به ١٦٠ میلیارد بالغ گردد.

تریچیت آنعده قانون گذاران جرمنی را که از مساعدت جرمنی با بحران اقتصادی یونان مخالفت نموده بودند، ترغیب نمود تا هرچه زود تر طرح مساعدتی جرمنی را به تصویب برسانند.

XS
SM
MD
LG