لینک های دسترسی

Breaking News

توسعۀ ظرفیت کاری قوای پولیس افغانستان


توسعۀ ظرفیت کاری قوای پولیس افغانستان
<!-- IMAGE -->

مقامات افغان میگویند مهارت های کاری پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان بشکل قابل ملاحظۀ توسعه یافته است.

وزارت امور داخلۀ افغانستان با نشر بیانیۀ مطبوعاتی میگوید فعالیت های اخیر مبارزه با مواد مخدر در ساحات مختلف آن کشور اینرا به اثبات میرساند که پولیس مبارزه با مواد مخدر از توانایی کاری قناعت بخش درین مبارزه برخوردار است.

محمد داوود داوود، معین وزارت داخلۀ افغانستان میگوید اخیراً پولیس مبارزه با مواد مخدر شش کیلو گرام مواد مخدر را در میدان هوایی کابل ضبط نموده که با مهارت خاصی در داخل بادام ها جاسازی شده بود. قاچاق بران آن شهروندان خارجی بود که از سوی مقامات افغان دستگیر شده اند.

ولی منقدین حکومت میگویند قوای پولیس افغانستان یکی از فاسد ترین ارگان های مجری قانون در کشور باقی مانده است. احمد بهزاد، عضو شواری ملی افغانستان به رادیو آشنا گفت موجودیت قوای پولیس مسکلی و کارا تا هنوز بیحث یک "آروز" برای دولت افغانستان و جهان باقی مانده است.

از سوی دیگر، باشندگان شهر کابل روز یکشنبه بخاطر اعدام شهروندان افغان در ایران دست به تظاهرات زدند.

در بین احتجاج کنندگان زنان و مردان سهم داشتند که شعار های ضد ایران را سر میداند.

این اقدام ایران از جانب مردم افغانستان و شواری ملی آن کشور شدیداً محکوم گردیده است. نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان میگویند از وزارت خارجه خواسته اند تا نمایندگان سفارت ایران را در کابل فراه خوانده استجواب نمایند.

عباس نویان، یک عضو شورای ملی افغانستان میگوید باوجود عکس العمل های شدید از جانب مردم و شورای ملی، حکومت افغانستان درین قسمت بشکل فعال و جدی اقدام نکرده است.

XS
SM
MD
LG