لینک های دسترسی

Breaking News

حضور بیشتر زنان در انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله


حضور بیشتر زنان در انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله
<!-- IMAGE -->

کمیسون مستقل انتخابات افغانستان لست ابتدائی نامزدان انتخابات ولیسی جرگه را به نشر رسانید.

ذکریا بارکرزی معاون دارالنشا کمیسون مستقل انتخابات بروز پنجشنبه در کابل به خبر نگاران گفت پس از بررسی های که درمورد کارت های حمایوی نامزدان از سوی کمیسون مستقل انتخابات صورت گرفت از جمع دوهزارششصدوهفتادسه تن که برای بدست اوردن کرسی های ولیسی جرگه ثبت نام نموده بودند دوهزارچارصدچهل وهفت تن توانستن به لست ابتدائی راه پیدا کنند که دوصدو بیست وشش تن زا لیست ابتدائی خذف شد که در حال حاضر دوصدهشتاد وشش تن انان را زنان تشکیل میدهد.

در لیست که کمیسون مستقل انتخابات افغانستان به نشر رسانیده است در کنار چهره های که تازه خواسته اند به کرسی های ولیسی جرگه راه پیداکنند چهره های از نمایندگان دورفعلی ولیسی جرگه نیز به چشم میخورد.

فضل احمد معنوی رئیس کمیسون مستقل انتخابات در همین کنفرانس خبری اعلام نمود کسانی که شامل لیست ابتدائی نشده اند در صورتی داشتن اعتراض میتوانند در ظرف یک هفته به کمیسون شکایات انتخاباتی مراجعه بدارند.

در انتخابات ولیسی جرگه که قرار است در بیسا وهفتم ماه سنبله امسال برگذارشود حدود هفت صد تن از شهر کابل درلیست ابتدائی ثبت نام نموده اند که حدود بیش از صد تن انها را زنان تشکیل میدهد که اقای معنوی میگوید بشترین نامزدان نیز از شهر کابل حذف شده اند .

دربرگذاری انتخابات ولیسی جرگه سال 1389 این نگرانی ها وجود داشت که حضور زنان در انتخابات کمتر است اما رئیس کمیسون مستقل انتخابات میگوید حضور زنان در انتخابات فعلی بیشتر است

برگذاری انتخابات ولیسی جرگه در افغانستان دور ازچالش ها نخواهدبود که میتوان یکی از این چالش هارا در مسله امنتی خواند

فضل احمد معنوی رئیس ولیسی جرگه هم تاکید میداردتا زمانیکه نیرو های امنتی کشور بوی اطمینان تامین امنیت انتخابات را ندهند وی از گذاشتن صندوق رای دهی منصرف خواهد شد .

مسولان کمیسون مستقل انتخابات افغانستان میگویند برای برگذاری انتخابات ولیسی جرگه درسال1389به بیش از یک صدو پنجاه ونو ملیون دالر نیاز است که کشورهای کمک دهنده تعهد پرداخت چنین رقم را نموده اند کمیسون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در عین زمان مبلغ بیش از یک صدودو ملیون دالراز انتخابات ریاست جمهوری وشورا های ولایتی را نیز در اختیار دارد که در برگذاری انتخابات ولیسی جرگه دربیست وهفتم ماه سنبله سال روان از ان نیز استفاده خواهند کرد

XS
SM
MD
LG