لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون اروپا عضويت اتحاديۀ اروپا را براي بلغاريه و رومانيه، سفارش کرد.


کميسيون اروپا اعلام کرده که بلغاريه و رومانيه آماده هستند تا بتاريخ اول جنوري سال آينده بحيث اعضاي کامل به اتحاديۀ اروپا شامل شوند.

اما کميسيون امروز به پارلمان اروپا سفارش کرد که اگر بلغاريه و رومانيه اصلاحات مورد نياز را تطبيق نکنند با توبيخ هاي شديدي مواجه خواهند شد.

اين گزارش پيشنهاد ميکند که بلغاريه و رومانيه بايد در ساحات برخورد با فساد اداري و جرايم سازمان داده شده مانند مافيا تحت مراقبت شديد قرار گيرند. مقامات اتحاديۀ اروپا ميگويند اگر اين کشورها به پيشرفت هاي کافي نايل نشوند، کميسيون ميتواند کمک هاي زراعتي را باين دو کشور تا ۲۵٪ کاهش دهد.

هوزي منويل بروسو، رئيس کميسيون اروپا بروز دوشنبه گفت توسعۀ بيشتر اتحاديۀ اروپا بايد تا وقتي ملتوي شود که اعضاي فعلي روي اصلاحات عملياتي چون ساده ساختن عمليۀ تصميم گيري، موافقه کنند.

ملتوي ساختن عمليۀ شامل ساختن اعضاي جديد، کرويشيا را ناراض خواهد ساخت که اميدوار بود در سال ۲۰۰۹ عضو شود. اين اقدام همچنان ساير کانديدان چون ترکيه و سربستان را نيز ناراض ميسازد.

XS
SM
MD
LG