لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور ايران از پاکستان ديدن ميکند - 2002-12-23


محمد خاتمی، رئيس چمهور ايران به پاکستان وارد شده با پرويز مشرف رئيس جمهور نظامی ايران روی بازسازی افغانستان و اعمار يک پايپ لاين گاز از به هند و احتمال جنگ ايالات متحده با عراق مذاکره کرد. آنها بطور خصوصی در اسلام آباد ملاقات کرده و يک بيانيهء مشترک را صادر نمودند که طی ان تمايل خود را در مورد همکاری در قسمت بازسازی افغانستان ابراز داشتند. محمد خاتمی بخبرنگاران گفت روابط نيک ايران با هند و پاکستان در قسمت خنثی ساختن تشنج بين دو رقيب دارندهء سلاح ذروی نقش عمده ای را بازی خواهد کرد. ايران ميخواهد يک پايپ لاين گاز طبيعی را اعمار کند که از طريق پاکستان به هند امتداد مييابد. دهلی جديد و اسلام آباد، هردو ازين پايپ لاين پيشنهادی اظهار پشتيبانی کرده اند، ولی اختلاف متشنج شان روی موضوع کشمِر مانعی برين پروژه است. تلويزيون پاکستان ميگويد دو رهبر حين بحث روی موضوع فلسطين خواستار وحدت بين کشورهای اسلامی شدند تا برای رفاه مسلمانان در سراسر جهان متحدانه کار کنند. قرار است رهبر ايران ماهء آينده از هند نيز ديدن کند.

XS
SM
MD
LG