لینک های دسترسی

Breaking News

آزمايش ديگر راگت  توسط کوريای شمالی - 2003-03-10


کوريای شمالی برای دومين بار طی دو هفتهء گذشته يک راکت برد کوتاه را بطور آزمايشی بسوی بحيرهء جاپان شليک کرده است. اين شليک راکت که وسيعاً انتظار آن برده ميشد، امروز ظهر به تعقيب هشدار هفتهء گذشتهء کوريای شمالی به دريانوردان صورت گرفت. کوريای شمالی بتاريخ ۲۴ فبروری، يک روز قبل از مراسم شروع کار نوموهيون، رئيس جمهور جديد کوريای جنوبی راکت مشابهی را آزمايش کرده بود. مفسرين می گويند هيچ يک ازين راکت ها تهديد مستقيمی به جاپان يا کدام کشور ديگر نبود. ايالات متحده که توجه را بسوی پروگرام ذروی کوريای شمالی معطوف ساخته آزمايشات راکت را کم اهميت جلوه داده است. پيونگ یانگ در روزهای اخير، تقاضای خود را برای مذاکرات مستقيم با واشنگتن تجديد کرده ولی مامورين عاليرتبهء حکومت بش می گويند هنوز وقت مذاکرات ذات البينی فرانرسيده است.

XS
SM
MD
LG