لینک های دسترسی

Breaking News

رای پاکستان در شورای امنيت ملل متحد با رابطه به عراق - 2003-03-11


انتظار می رود که پاکستان ، يک عضو غير دائمی شورای امنيت ملل متحد، اعلام نمايد که از رای دادن بر مسودهء فيصله نامه ای امتناع خواهد ورزيد که راه را برای جنگ درعراق باز می نمايد. حزب بر سر اقتدار مسلم ليگ قاعد اعظم در پاکستان می گويد قرار است ظفر الله خان جمالی صدراعظم پاکستان موقف حکومت را روی اين موضوع در بيانيهء خطاب به مردم امروز در همين ساعات توضيح دهد. جمالی ديروز به خبر نگاران گفت برای حکومت او بسيار مشکل خواهد بود که ازجنگ عليهء عراق پشتيبانی کند و پاکستان بايد روی اين موضوع بر اساس اصول و مصالح ملی تصميم بگيرد. بعداً يک نطاق حزب مسلم ليگ توضيح داد که صدراعظم پاکستان به رای ممتنع در شورای امنيت ملل متحد اشاره می کرد نه رای مخالف بر اين فيصله نامه . پاکستان از عراق خواسته است که از فيصله نامه های ملل متحد اطاعت کند ولی همچنان گفته است می خواهد که اين بحران به شکل مسالمت آميز حل گردد. حکومت پاکستان يک متحد عمده در جنگ تحت قيادت ایالات متحده عليهء دهشت افگنی است اما اکثريت عمدهء مردم پاکستان مخالف محکم جنگ برهبری ايالات متحده در عراق هستند.

XS
SM
MD
LG