لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی در مورد حملات کيمياوی صدام حسين - 2003-03-25


در حالی که عساکر ايالات متحده و برتانيه بسوی بغداد پيشروی می کنند قوای نظامی ايالات متحده می گويد در راهء محافظت قوای ائتلاف و کردها بمقابل حملات بالقوهء کيمياوی عراق کار می کند. جنرال ڤيکتر رنوارت بروز سه شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتی قوای نظامی در قطر گفت قوای ائتلاف بصورت فعالانه يک تعداد ساحاتی را که ادعا می شود دران اسلحهء کيمياوی وجود دارد تفتيش می کند. اما او می گويد تا بحال نمی توانديافتن کدام سلاح ممنوع را تائيد کند. رهبران ائتلاف نگرانی دارند که در حالی که قوای نظامی ايالات متحده و برتانيه بسوی بغداد نزديک می شود رهبران عراق بيچاره شده و دست به استفاده از سلاح کيمياوی نزند. پلان گزاران جنگی ايالات متحده می گويند صدام حسين آنچه را خط سرخ می خوانند وضع کرده است. آنها می گويند خط سرخ دائره ايست که در تقريباً ۵۰ کيلومتری خارج بغداد قرار دارد. مامورين نظامی ايالات متحده می گويند وقتی عساکر ائتلاف ازان دائره عبور کنند شايد بحملات کيمياوی معروض گردند. نگرانی در مورد حملات کيمياوی در منطقهء تحت کنترول کردها در شمال عراق نيز وجود دارد. صدام حسین در سال ۱۹۸۸ يک حملهء وحشیانهء گاز زهردار را عليهء کردهای عراق براه انداخته، چندين هزار نفر را بقتل رسانيد. کردها بيم دارند که صدام حسين در جريان اين جنگ حملات انتقام جويانه ای را براه نياندازد و قوای نظامی ايالات متحده در منطقه است تا يک مقدار امنيت را فراهم نمايد.

XS
SM
MD
LG