لینک های دسترسی

Breaking News

جلسهء رهبران مذهبی عراق در ايران - 2003-03-31


۰شخصيت های عمدهء اسلامی عراق در شهر قُم ايران بروز يکشنبه اجتماع کردند تا حملهء برهبری ايالات متحده را بر عراق کشور همسايهء ايران،محکوم کنند. در حدود سه صد ملای اسلامی طی بياناتی هشدار دادند که هر گونه تسلط بر عراق توسط ايالات متحده جنگ عليه اسلام و مسلمين تلقی خواهد شد. آنها گفتند آيندهء عراق بايد توسط مردم عراق تعيين شود. در عين زمان بيانيهء قُم گفت شخصيت های مذهبی منتظر احيای مساجد مذهبی و مکاتب مذهبی در شهرهای مقدس نجف و کربلا هستند که گفته ميشود از اختناق رژيم صدام حسين صدمه ديده اند. اشتراک کنندگان درين جلسه شامل گروه عمدهء شيعه مذهبان مخالف حکومت عراق ، شورای عالی انقلاب اسلامی عراق ، بود. ايران ميزبان اين گروه وهمچنان جناح مسلح آن معروف به لوای بدر است.

XS
SM
MD
LG