لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس گروه های مخنلف سياسی عراق - 2003-04-15


هزاران عراقی عليهء يک کنفرانس تحت نظر ايالات متحده از گروه های مخالف رژيم سابقهء عراق که امروز در ناصريه داير گرديد احتجاج کردند.

درين جلسه گروه هاازداخل و خارج عراق اشتراک دارند. کولن پاول وزير خارجهء ايالات متحده می گويد اين يک آغاز معتدل است و انتظار نمی رود که مثمر نتايج عمده باشد. گروه عمدهء شيعه های عراق ميگويد با اين جلسه مقاطعه خواهد کرد. احمد چلبی رهبر کانگرس ملی عراق ميگويد نماينده ای به اين کنفرانس خواهد فرستاد. جی گارنر جنرال متقاعد امريکائی رئيس ادارهء نظامی ايالات متحده برای عراق بعد از جنگ و همچنان سفير کبير زلمی خليل زاد ،نمايندهء خاص رئيس جمهور بُش درين جلسه اشتراک خواهند کرد .

در جرمنی تونی بلير صدراعظم برتانيه با گرهارد شرودر صدراعظم جرمنی دربارهء نقش ملل متحد در عراق بعد ازجنگ مذاکره می کند.

XS
SM
MD
LG