لینک های دسترسی

Breaking News

پيتر شتروک: حملهء انتحاری روز شنبه در کابل کار القاعده و همدستانش بود - 2003-06-11


پيتر شتروک، وزير دفاع آلمان ميگويد دهشت افگنان القاعده در بم گزاری انتحاری توسط موتر که هفتهء گذشته باعث قتل چهار محافظ صلح آلمانی در کابل گرديد، دست داشتند.

پيتر شتروک امروز در تلويزيون آلمان گفت چنين بنظر ميرسد که بم گزار عضو القاعده بود و اعضای گروهء طالبان در آمادگی برای حمله دست داشتند.

او گفت گلبلدين حکمتيار جنگ سالار متمرد افغان درين حمله کمک مالی و لوژستيک فراهم کرده بود. حکمتيار مخالف حکومت حامد کرزی است.

پيتر شتروک گفت اين سه گروه کوشش ميکنند قوای مساعدت امنيتی بين المللی را از افغانستان خارج سازند.

اين حمله روز شنبهء گذشته رخ داد. يک بم گزار انتحاری يک موتر مملو از مواد منفجره را در نزديک بس حامل عساکر آلمانی که بسوی ميدان هوائی در حرکت بود منفجر ساخت. عساکر مدت خدمت شان را در کابل تکميل کرده و روانهء وطن شان بودند.

دران حمله در حدود 30 تن ديگر مجروح شدند. اين بزرگترين حمله بر قئای محافظ صلح در کابل خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG