لینک های دسترسی

Breaking News

توقيف رهبر القاعده در نزديک پاريس - 2003-06-11


فرانسه ميگويد يک تبعهء آلمان که در ماهء جاری در نزديک پاريس دستگير شد يک رهبر عاليرتبهء شبکهء دهشت افگنی القاعده است. نيکولاس سرکوزی، وزير داخلهء فرانسه گفت ادارات استخباراتی ميدانند که اين شخص مظنون کرسشن گنشارسکی، يک مامور عاليرتبهء القاعده است که با اسامه بن لادن ارتباط دارد. وزير داخلهء فرانسه در محضر پارلمان گفت شخص مظنون بحملهء سال گذشته بر يک کنيسه در تونس ارتباط داده شده که طی آن 21 نفر کشته شد. سرکوزی همچنان گفت شخص مظنون در افغانستان و بوسنيا بسر برده است. مامورين فرانسوی همچنان ميگويند يک تبعهء المغرب که ماهء جاری در نزديک پاريس دستگير شد گنشارسکی را بيک حملهء پلان گزاری شده بر جزيرهء فرانسوی له غييونيو ارتباط داده است.

XS
SM
MD
LG