لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات در ايران - 2003-07-09


گزارش ها از ايران حاکيست که صدها احتجاج کنندهء طرفدار ديموکراسی در تهران با متعصبين مذهبی و پوليس داخل جنگ اند. شاهدان عينی ميگويند پوليس در محوطهء دانشگاهء تهران در مساعی جهت اعادهء نظم از گاز اشک آور کار گرفته و با مليشه ها جنگيد. اين جنگ های خيابانی ساعت ها بعد ازان مشتعل شد که سه رهبر محصلين طرفدار ديموکراسی در تهران توقيف شدند. افرادی که لباس ملکی بتن داشتند اين محصلين را با اعمال زور بموترها انداختند و بمحصلين گفتند از خانه های شان خارج نشوند. فعالين گفتند بيم دارند که قوای امنيتی حکومت باقدامات خشونت آميز دست بزند. اين مظاهرات اصلاً بمنظور تجليل از چهارمين سالگرد احتجاجات خشونت آميز تهران براه افتاده بود.

XS
SM
MD
LG