لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاجات عليهء پاکستان در قندهار - 2003-07-10


صدها افغان عليهء تجاوز ادعا شدهء قوای پاکستانی بقلمرو افغانستان احتجاج کرده اند. بروز پنجشنبه آنها در مسجد خرقهء مبارک در قندهار اجتماع کردند.

درين اجتماع سه ساعته رهبران قومی، مامورين محلی و احمد ولی کرزی، برادر حامد کرزی اشتراک کرده بودند. حاضرين بخاطر عبور ادعا شدهء عساکر پاکستانی از سرحد در شرق افغانستان پاکستان را تقبيح کردند.

در کابل سفارت پاکستان در خلال تدابير شديد امنيتی هنوز مسدود است. بروز سه شنبه بعضی از احتجاج کنندگان بر عمارت سفارت حمله کرده بودند. تدابير امنيتی در قنسولگری پاکستان در قندهار نيز تشديد شده است.

حامد کرزی رئيس دولت انتقالی افغانستان حمله را محکوم نموده و از پاکستان معذرت خواسته است.

حکومت افغانستان بخاطر پشتيبانی پاکستان از طالبان در گذشته بر پاکستان سؤ ظن شديد دارند.

XS
SM
MD
LG