لینک های دسترسی

Breaking News

محکوميت در محکمهء هاگ - 2003-07-31


ديوان جرايم جنگی ملل متحد در هاگ ميلومار ستاکيچ، يک رئيس بلديهء سابق سرب بوسنيا را بخاطر جنايات عليهء بشريت بحبس ابد محکوم کرده ولی از اتهامات نسل کشی بری الذمه ساخته است. محکمه او را در جرايم نابود کردن، قتل و سرکوبی بخاطر نقشش در تاسيس سه کمپ زندان در پری يدور در شمال غرب بوسنيا هرتسه گوڤینا گنهگار خوانده است. ستاکيچ اين اتهامات را تکذيب کرده است. هزاران زندانی مسلمان و کروات دران کمپ ها در سال های ۱۹۹۰هدف شکنجه، تجاوز جنسی و يا قتل قرار گرفتند. مامورين محکمه گفتند ستاکيچ منحيث رئيس بلديهء پری يدور مسؤل جناياتی است که درانجا رخ داده است.

XS
SM
MD
LG