لینک های دسترسی

Breaking News

توافق احتمالی بين فرانسه و ليبيا روی غرامات بم گزاری بر طيارهء فرانسه توسط ليبيا - 2003-08-22


فرانسه ميگويد شايد بزودی با ليبيا روی غرامات جديد برای بم گزاری سال ۱۹۸۹ در يک طيارهء مسافربر فرانسوی بتوافق برسد.

دومينيک دو ڤيلپن، وزير خارجهء فرانسه بروز جمعه گفت نمايندگان فاميل های مقتولين بروز پنجشنبه به طرابلس رفتند تا موضوع را مورد بحث قرار دهند.

بروز پنجشنبه فرانسه و برتانيه توافقی را روی بتعويق انداختن يک رای گيری در شورای امنيت بمنظور رفع تعزيرات عليهء ليبيا بخاطر نقشش در بم گزاری، اعلام کردند.

اين تاخير برای آنست که به فرانسه وقت بيشتر داده شود تا غرامات بم گزاری سال ۱۹۸۹ را که باعث قتل ۱۷۰ نفر شد، مورد مذاکرات مجدد قرار دهد.

ليبيا به خانواده های قربانيان آن بم گزاری نسبت به قربانیان خط هوائی پان امريکن بر فراز لاکربی اسکاتلند بمراتب پول کمتر پرداخته بود. فرانسه ميگويد اين تفاوت توهينی به قربانيان فرانسه است.

XS
SM
MD
LG