لینک های دسترسی

Breaking News

آتش بس در سودان - 2003-09-04


شورشيان منطقهء دارفور سودان بمنظور ختم منازعهء چندين ماهه يک توافق آتش بس را با قوای نظامی سودان امضا کرده اند.

اين توافق بين حکومت سودان و اردوی جنبش آزادی بخش سودان بروز چهارشنبه در کشور مجاور چاد بامضا رسيد. اين توافق خواستار يک آتش بس مقدماتی ۴۵ روزه و به تعقيب آن مذاکرات برای يک راهء حل دائمی می شود.

ادريس دبی، رئيس جمهور چاد و ساير مامورين آن کشور درين موضوع ميانجی گری کردند.

اردوی جنبش آزادی بخش سودان در سال جاری تشکيل شده و با اردوی آزادی بخش مردم سودان که از ۲۰ سال باينطرف با حکومت داخل جنگ بوده، ارتباطی ندارد.

XS
SM
MD
LG