لینک های دسترسی

Breaking News

تلفات بقايای طالبان در عمليات ولايت زابل - 2003-09-05


قوای نظامی ايالات متحده ميگويد در عمليات مشترک هفتهء جاری با قوای افغانی در ولايت زابل تا بحال بين 72 تا 100 جنگجوی مظنون طالب کشته شده است.

يک نطاق نظامی ايالات متحده ميگويد درين تهاجم که بنام افعی کوهی ياد ميشود عساکر افغانی با پشتيبانی قوای خاص ايالات متحده و واحد های کوهی و جت ها و هليکوپترهای امريکائی اشتراک داشتند. اين قوا در جستجوی يک قوای بزرگ بقايای طالب است که در کوهستانات دايه چوپان ولايت زابل گير مانده اند.

بقول سخنگوی قوای ايالات متحده، درين جنگ ها ازقوای ائتلاف کسی کشته نشده ولی يک عده از عساکر از آغاز عمليات در 30 آگست باينطرف جراحات خفيف برداشته اند.

اين حملهء ائتلاف به تعقيب يک سلسله حملات مهلک بر قوای پوليس و ساير اهداف در منطقه صورت گرفت که مامورين افغانی بقايای طالبان را مسؤل آن می خواندند.

مامورين ايالات متحده ميگويند باوجود مؤفقيت های تازهء عمليات نظامی ائتلاف در منطقه، طالبان و ساير تندروان در شمال شرق افغانستان فعال هستند.

قوای ائتلاف يک عمليات مشابه را در ولايات پکتيا و پکتيکا در نزديک سرحد پاکستان براه انداخته است. آن عمليات که تصفيهء جنگجويان خوانده ميشود با عمليات افعی کوهی که هنوز جريان دارد هم آهنگ مِيباشد.

XS
SM
MD
LG