لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار بم در عراق - 2003-09-22


يک بم گزاری انتحاری توسط موتر در عراق باعث هلاکت دو نفر و جراحات ۱۲ تن ديگر در مرکز بغداد شده است. موتر بعد ازان در نزديک مقر ملل متحد منفجر شد که توسط يک مامور پوليس عراقی برای تفتيش متوقف گرديده بود.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده ميگويد در انفجار امروزی مامور پوليس و بم گزار کشته شدند. دوازده تن از افراد پوليس و اشخاص ملکی مجروح گرديدند.

نطاق امريکائی ميگويد هنوز زود است که هويت مسؤل واقعه را کشف کرد ولی يک صاحب منصب امريکائی در ساحه ميگويد بعقيدهء او بم گزار از پيروان صدام حسين بود. انفجار بمی که در يک لاری تعبيه شده بود ماهء گذشته در مقر ملل متحد بيش از ۲۰ نفر را بشمول نمايندهء ملل متحد در عراق هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG