لینک های دسترسی

Breaking News

شيرين عبادی - 2003-10-10


شيرين عبادی برندهء امسال جايزهء صلح نوبل يکی از اولين قضات زن در ايران است. او بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ مجبور ساخته شد از مسند قضا فرود آيد و اکنون منحيث وکيل دعوی و استاد دانشگاهء تهران ايفای وظيفه ميکند.

اين برندهء جايزهء صلح که ۵۶ سال دارد يک وکيل مدافع مشهور ايران است که از زندانيان سياسی دفاع کرده و در چندين قضيهء جنجال برانگيز وکيل دعوی بود.

خانم عبادی يک تعداد کتاب ها و مقالات روی موضوع حقوق بشر نوشته است. او بخاطر دفاع از حقوق زنان و اطفال و پناهندگان شهرت کسب کرده است. او همچنان مؤسس و مدافع انجمن حمايت از حقوق اطفال در ايران است.

XS
SM
MD
LG