لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر اقامت گاهء وزير اعظم کشمير - 2003-10-17


در جنگ بين قوای امنيتی و مسلمانان تندرو در کشمير هند که اقامتگاهء وزير اعظم ايالت را مورد حمله قرار داده بودند، دو عسکر شبهء نظامی بقتل رسيده اند.

پوليس ميگويد حمله کنندگان اول بر اقامتگاهء مفتی محمد سعيد با اسلحهء خودکار حمله کرده و متعاقباً بم دستی پرتاب کردند.

او در اقامتگاهء خود نبود. ده ها تن از افراد قوای امنيتی يک بازار را دران نزديکی ها که فکر می شد تندروان به آنجا فرار کردند، محاصره نمودند.

پوليس ميگويد بعضی از افراد ملکی از محل انتقال داده شده اند ولی يک عده گير مانده اند.

دو گروهء تندرو که شهرت زيادی ندارند ادعای مسؤليت کرده اند.

آژانس اسوشيتد پرس ميگويد گمان می رود يکی ازين گروه ها نام مستعار لشکر طيبه باشد که مقر آن در پاکستان است.

XS
SM
MD
LG