لینک های دسترسی

Breaking News

پلان تقسيم قدرت شورشيان تامل - 2003-10-20


شورشيان تامل در سری لانکا، بعد از يک تاخير طولانی ميگويند اولين پلان تقسيم قدرت را با حکومت بروز يکشنبه افشا می کنند.

ببرهای تامل اعلام کردند که پيشنهاد خود را به ميانجی های نارويژی ارائه خواهند کرد تا آنها بنوبهء خود بحکومت در کولمبو ارائه نمايند.

ببرهای تامل جزئيات پلان تقسيم قدرت را برای منطقهء شمال شرق سری لانکا که اکثراً تحت کنترول شورشيان است، افشا نکردند. اما اين پیشنهاد بذات خود يک اقدام تاريخی است زيرا اين اولين بار در تاريخ است که آنها موقف خود را کتبی اعلام ميکنند.

مذاکرات صلح در ماهء اپريل وقتی سقوط کرد که شورشيان گفتند حکومت به تعهدات خود در مورد کمک بمناطق تامل نشينی که از ناحيهء جنگ تخريب شده، وفا نمی کند.

XS
SM
MD
LG