لینک های دسترسی

Breaking News

موافقتنامهء تجارتی بين افغانستان و برتانيه - 2003-10-23


برتانيه و افغانستان موافقتنامه ای را امضا کرده اند که تجارت ذات البينی را تقويه کرده و طرق فراهم کردن اجناس افغانی در بازارهای بين المللی را جستجو کنند.

اين توافق امروز در کابل بين مايک اوبراين وزير تجارت بين المللی برتانيه و سيد مصطفی کاظمی وزير تجارت افغانستان بامضا رسيد.

اجناس عمدهء صادراتی افغانستان شامل قالين، ميوهء خشک و سنگ های قيمتی بوده و همچنان عقيده بران است که افغانستان يک مقدار زياد گاز طبيعی دارد. ولی رشداقتصاد افغانستان از سال ۲۰۰۱ باينطرف که حکمروايان طالب رانده شدند، بطی بوده است.

XS
SM
MD
LG