لینک های دسترسی

Breaking News

انفجارات در عراق - 2003-10-27


يک مامور پوليس در بغداد ميگويد در يک سلسله بم گزاری ها در اطراف پايتخت عراق ۳۴ نفر کشته شده اند.

مهلک ترين انفجار در خارج عمارتی صورت گرفته که مورد استفادهء کميتهء بين المللی صليب سرخ قرار ميگيرد.

مامورين ميگويند حد اقل ۱۲ نفر کشته و يک تعداد ديگر درانجا وقتی زخمی شدند که بم گزاران انتحاری موتری را که روی آن امبولانس نوشته شده بود، منفحر ساختند.

چهار انفجار ديگر در نزديکی ماموريت های پوليس رخ داد.

معين وزارت داخلهء عراق امروز گفت اين بم ها مجموعاً ۳۴ نفر را بقتل رسانيد و ۲۲۴ تن ديگر را زخمی ساخت.

اين انفجارات وقتی در پايتخت عراق رخ داد که ساکنين شهر از آغاز ماهء رمضان تجليل ميکردند.

XS
SM
MD
LG