لینک های دسترسی

Breaking News

بحران سياسی در سری لانکا - 2003-11-04


چندريکا کوماراتونگا، رئيس جمهور سری لانکا به تعقيب برکنار کردن سه وزير کابينه که در مذاکرات حساس صلح با شورشيان تامل دست داشتند، پارلمان را تعليق کرده و عساکر را در پايتخت مستقر ساخته است.

رئيس جمهور طی بيانيه ای که از طريق تلويزيون سراسری پخش گرديد گفت در مورد برطرفی وزرا از صلاحيت قانونی خود جهت حفظ مصالح کشور کار گرفته است.

او همچنان گفت که با مذاکرات صلح با شورشيان تامل موافق است ولی هشدار داد که اجازه نخواهد داد حاکميت کشور بمخاطره بیفتد.

برطرفی وزرا در حالی صورت گرفت که رانيل وکرم سنگه، صدراعظم سری لانکا جهت مذاکره با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده، در واشنگتن است.

صدراعظم سری لانکا، طی بيانيه ای رئيس جمهور را به سبوتاژ عمليهء صلح تحت ميانجی گری ناروی با شورشيان تامل، متهم کرد. وزارت خارجهء ايالات متحده گفت اوضاع را مراقبت ميکند.

XS
SM
MD
LG