لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات رئيس جمهور ايران در مورد گزارش ملل متحد - 2003-11-12


محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران می گويد يک گزارش اخير ملل متحد در مورد پروگرام ذروی ايران در مورد بعضی از تغيرات کوچک مبالغه کرده ولی گزارش ثابت ميسازد که ايران اسلحهء ذروی توليد نميکرد.

محمد خاتمی اين اتهامات گزارش ملل متحد را رد کرد که ايران چندين بار از مکلفيت های خود بمقابل معاهدهء عدم انتشار اسلحهء ذروی تخطی کرده است.

ادارهء بين المللی انرژی اتمی اين گزارش خود را بروز دوشنبه منتشر ساخته گفت که ايران يک مقدار کوچک يورانيم و پلوتونيم غنی شده را مخفيانه توليد کرده است.

قرار است هيئت مديرهء آن اداره در ماهء جاری تشکيل جلسه داده و تصميم بگيرد که اعلام شود آيا ايران از مکلفيت های خود تخطی کرده يانه.

چنان اعلاميه ای شايد بوضع تعزيرات عليهء ايران منجر گردد.

XS
SM
MD
LG