لینک های دسترسی

Breaking News

رد استرداد ذکايف توسط يک قاضی لندن - 2003-11-13


يک قاضی در برتانيه تقاضای روسيه را مبنی بر استرداد احمد ذکايوف، رهبر چيچين جهت مقابل شدن با اتهامات کشتار دسته جمعی، رد کرده است.

يک قاضی در لندن حکم کرد که تقاضای روسيه برای اين فعال چيچين انگيزهء سياسی دارد.

مقامات در برتانيه ذکايف را در ماهء دسمبر برويت حکم استردادی از جانب روسيه توقيف کردند.

روسيه اين نمايندهء جمهوری جدا شدهء چيچين را به ۱۳ فقره متهم کرده که شامل قتل، شورش مسلحانه، کوشش برای قتل افراد پوليس و عضويت در سازمان های مسلح است.

در ماسکو، سرگی يستر ژمبسکی، نطاق کرملين در مورد چيچين محکمه را متهم کرد که از معيارهای دوگانه استفاده می کند.

احمد ذکايف اتهامات روسيه را تکذيب می کند.

XS
SM
MD
LG