لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار يک بم در کابل - 2003-12-25


انفجاري در کابل يک محوطه را که مورد استفاده مامورين ملل متحد قرار دارد تکان داد و بر ساختمانها خسارات جزئي وارد کرد ولي تلفاتي نداشت. معلوم نيست که علت انفجار صبح امروز که ديوار اطراف اين محوطه مربوط به ملل متحد را تخريب کرد چه بوده است . دراثر أين ا نفنجار پنجره هاي ساختمانهاي مجاور در بخش مرکزي کابل در هم شکست. مقامات ميگويند موضوع را تحت تحقيق دارند . گزارشهاي قبلي ميگفت بمي در بين لوازم آشپزخانه پنهان ساخته شده بود..

اين محوطه ملل متحد در تقريباً يک کيلو متري قصر رياست جمهوري و سفارت ايالات متحده موقعيت دارد. هفته گذشته حد اقل هفت راکت بر کابل که لويه جرگه قانون اساسي از چهاردهم دسمبر به اين طرف تحت تدابير شديد امنيتي جلسه دارد ، اصابت کرد. مقامات افغانستان از آن بيم دارند که حاميان رژيم بر کنار شده طالبان و متحدين شان سعي نمايند اين جلسه را اخلال نمايندنمايندگان در لويه جرگه مشغول مباحثه هستند و انتظار ميرود قانون اساسي جديد افغانستان را که راه را براي انتخابات عمومي در سال آينده هموار ميسازد تصويب نماينديکي از مسايل عمده اين مباحثات صلاحيت هاي رئيس جمهور است. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان يک نطام رياست جمهوري قوي را مطالبه دارد و تمام تقاضا ها براي اشتراک صلاحيت با يک پارلمان آينده را رد کرده است . بعضي از نمايندگان تقاضا دارند که به اعضاي پارلمان آينده صلاحيت بيشتري براي بر رسي صلاحيت رئيس جمهور داده شود.

XS
SM
MD
LG