لینک های دسترسی

Breaking News

امضا پيمان جديد امنيتي بين ا سرائيل و ترکيه - 2003-12-25


اسرائيل و ترکيه يک پيمان جديد امنيتي را به امضا رسانيده اند که شامل دسترسي مشترک به اطلاعات استخباراتي و تمرينات مشترک پوليس ميباشد . مامورين اسرائيلي ميگويند که اين معاهده براي افزايش همکاري بين دوکشور در مبارزه عليه دهشت افگني ميباشد ، تحت معاهده جديد هر دوکشور معلومات در مورد هوشدار هاي حملات دهشت افگني را به يکديگر تبادله ميکنند .پوليس اسرائيل وترکيه همچنان عمرينات را در داخل خاک هردوکشور انجام خواهند داد. حتي قبل از امضاي معاهده جديد ، هر دو کشور روابط امنيتي از يک مدت زيادي داشتند که باعث غضب گروههاي تندرو اسلامي گرديده بود .

XS
SM
MD
LG