لینک های دسترسی

Breaking News

شکايت خاتمی ائ سانسور بياناتش توسپ وسايل نشراتی دولتی - 2004-01-26


رئيس جمهور ايران شکايت کرده است که راديو و تلويزيون ايران بيانات او را در مورد باز داری کانديدان اصلاح طلب سانسور ميکند. ايرنا، آژانس خبرگزاری دولتی که يک شاخهء مجزای نشراتی دولت است ميگويد که اين شکايت در نامه ای گنجانيده شده که رئيس دفتر محمد خاتمی عنوانی رئيس نشرات جمهوری اسلامی فرستاده است. در نامه تذکار رفته که راديو و تلويزيون اکثراً بيانات او را سانسور يا حذف ميکند. نامه مشعر است که تازه ترين واقعهء سانسور وقتی رخ داد که رئيس جمور ئ رئيس مجلس شورا بروز شنبه خواستار مرور اساسی عمليهء رد کانديدها توسط شورای نگهبان شد.

XS
SM
MD
LG