لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس مجوزهء کشورهای کمک دهنده برای افغانستان - 2004-02-11


آلمان در آخر ماهء مارچ ميزبان يک کنفرانس بين المللی در مورد افغانستان خواهد بود.

يک نطاق وزارت خارجهء آلمان ميگويد اين کنفرانس دو روزه بتاريخ 31 مارچ در برلين افتتاح خواهد شد.

نطاق گفت توجهء کنفرانس بر کمک مالی به افغانستان و سرنوشت سياسی آن کشور خواهد بود.

ماهء گذشته يک نطاق حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی گفت حکومت او خواستار 30 مليارد دالر کمک بازسازی برای هشت تا ده سال آينده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG