لینک های دسترسی

Breaking News

اميدواری برای  داير شدن انتخابات افغانستان بوقت معين آن - 2004-02-18


فرستادهء عاليرتبهء ملل متحد برای افغانستان اظهار اميدواری کرده است که انتخابات سراسری که برای ماهء جون در نظر گرفته شده طبق پلان اصلی به پيش برود.

ژان آرنو فرستادهء ملل متحد امروز در کابل بخبرنگاران گفت مقامات افغانی و ملل متحد بايد عمليهء بطی ثبت نام را تسريع کنند تا باين مامول رسيده شود.

ژان آرنو گفت مقامات در نظر دارند تا ماهء می در حدود 4200 مرکز ثبت نام را تاسيس کنند. تا بحال يک مليون از تقريباً ده و نيم مليون نفر واجد شرايط رای دهی ثبت نام کرده اند.

در عين زمان، دگر جنرال رک هلير، رئيس جديد قوای حافظ صلح تحت رهبری ناتو گفت باوجود کمی تعداد کسانی که برای رای دهی ثبت نام کرده اند و خطر اخلال رای گيری توسط طالبان داير شدن انتخابات در ماهء جون امکان پذير است.

XS
SM
MD
LG