لینک های دسترسی

Breaking News

مامور اتحاديهء اروپا خواستار امنيت بيشتر شد - 2004-02-18


يک مامور عاليرتبهء اتحاديهء اروپائی خواستار تدابير شديدتر امنيتی در ولايات افغانستان قبل از انتخابات پيشنهادی ماهء جون گرديده است.

کرس پتن کمشنر امور خارجی اتحاديهء اروپائی امروز در ختم سفر دو روزهء خود بکابل اين موضوع را بيان کرد. او گفت حکومت افغانستان مصمم است انتخابات را بوقت آن داير کند. اما او گفت عدم امنيت در ولايات کشور و حملات مداوم بقايای طالبان شايد مانع اين مساعی گردد.

کرسن پتن بطی بودن عمليهء ثبت نام رای دهتدگان را خاطر نشان ساخته گفت که از جملهء تخمين ده مليئن نفر واجد شرايط رای دهی کمتر از يک مليون نفر ثبت نام کرده اند. اما او گفت هنوز هم اميدواری موجود است که انتخابات رياست جمهوری در تابستان امسال برگزار گردد و انتخابات پارلمانی به تعقيب آن صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG