لینک های دسترسی

Breaking News

پرويز مشرف  تحقيقاتی را در باره  يازده  ملکی که توسط  قوای حکومتی کشته شده اند امر داده  است  - 2004-03-01


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان تحقيقاتی را بر حادثه که دران يازده ملکی توسط قوای حکومتی بروز شنبه در منطقه دور افتاده همسرحد با افغانستان کشته شده اند امر داده است .

جنرال شوکت سلطان نطاق نظامی پاکستان ميگويد مقامات محلی بر گزارشهای ضد و نقيضی در مورد هويت کشانی که کشته شده اند و اينکه آيا عساکر به جواب گلوله برای دست به شليک زده اند غور ميکنند. بعضی گزارشها ميگويد قربانيان ملکی ها بودند در حاليکه ساير گزارشها ميگويد حد اقل بعضی از تندروان در بين کشته شدگان هستند.

شاهدان عينی و مامورين نظامی ميگويند عساکر بعد از آن دست به گلوله برای زدند که موتر حامل اين افراد امر توقف را در يک مرکز تلاشی در وانه ، مرکز اداری منطقه وزيرستان جنوبی نا ديده گرفت .

تشنج در اين منطقه بعد از آن افزايش يافته که قوای پاکستان اخيراً پاليدن دهشت افگنان القاعده و بقايای طالبان در نزديکی سرحد افغانستان افزايش داده اند. گفته ميشود که اسامه بن لادن رهبر القاعده درين منطقه مخفی شده است.

XS
SM
MD
LG