لینک های دسترسی

جان کيری به کسب نامزدی حزب ديموکرات نزديک ميشود - 2004-03-03


سناتور جان کيری بعد از پيروزی روز سه شنبه در نه ايالت از ده ايالت، عملاً نامزدی حزب ديموکرات را برای احراز کرسی رياست جمهوری کسب کرده است.

سناتور جان ادواردز، رقيب عمدهء جان کيری بروز سه شنبه حتی نتوانست در يک ايالت هم پيروز گردد. او امروز اعلان خواهد کرد که از مسابقه منصرف خواهد شد.

جورج بش، رئيس جمهور به سناتور کيری تلفونی تبريک گفته و اظهار داشت که منتظر يک مسابقهء ضر انرژی در انتخابات عمومی ماهء نومبر است.

مفسرين او همين حالا اظهار نظر ميکنند که جان کيری صه کسی را بحيث کانديد معائنيت رياست جمهوری تعيين خواهد کرد.

مشاورين ادواردز ميگويند اگر اين عهده به وی پيشنهاد شود شايد قبول کند.

XS
SM
MD
LG