لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز خدمات بس بين هند و پاکستان - 2004-03-09


پاکستان و هند مذاکرات دو روزهء خودرا روی از سر گرفتن خدمات موترهای بس که تقريبا چهل سال پيش قطع شده بود، آغاز کرده اند. هردو کشورکه در اسلام آباد مذاکره می کنند مذاکرات شان را روی جوانب تخنيکی خدمات موتر بس بين کوره پار ايالت سند پاکستان و مونه باو در ايالت غربی راجستان هند متمرکز ساخته اند. اين خدمات بس بين دو کشور که ده کيلو متر راه را احتوا ميکند در سال ۱۹۶۵ در جريان جنگ بين دو کشور روی منطقهء کشمير قطع گرديده بود. مناسبات بين هند و پاکستان سال گذشته با اعاده مناسبات ديپلوماتيک و بعضی از ارتباطات حمل ونقل بهبود اختيار کرد . خدمات بس در امتداد سرحد دوکشور، بين دهلی جديد و شهر لاهور پاکستان در ماه جولای گذشته آغاز گرديد.

XS
SM
MD
LG