لینک های دسترسی

تحقيق در مورد قتل دو امريکائی غير نظامی در عراق - 2004-03-11


ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در عراق می گويد ادارهء تحقيقات فدرالی يعنی پوليس فدرال ايالات متحده قتل دو نفر ملکی امريکائی و مترجم عراقی شان را تحت تحقيق قرار خواهد داد.

اين سه نفر که در ادارهء مؤقت ائتلاف کار می کردند توسط افراد مسلحی کشته شدند که در نزديک شهرک هيله خود را پوليس عراقی معرفی کرده بودند.

يک نطاق ائتلاف اين واقعه را يک عمل دهشت افگنی خواند. او ميگويد هنوز واضح نشده که آيا اين امريکائيان بخاطر تابعيت شان مورد حمله قرار گرفته بودند يانه.

در يک واقعهء ديگر چهار فرد پوليس عراقی شام سه شنبه در يک تبادلهء آتش با يک مليشيای خصوصی که برای احزاب سياسی شيعه امنيت فراهم می کردند، در ناصريه کشته شدند.

XS
SM
MD
LG