لینک های دسترسی

جمع آوری اسلحه در افغانستان - 2004-03-11


مقامات افغانی تعهد کرده اند تا اقدامات جمع آوری اسلحه را که در ماهء اکتوبر آغاز کرده اند تا وقت انتخابات تکميل نمايند.

معاون وزارت دفاع افغانستان طی مراسمی در کابل بمناسبت تازه ترين اقدام جمع آوری سلاح گفت با تکميل مرحلهء اول در داخل و اطراف کابل اين اقدامات بساير نقاط افغانستان توسعه خواهد يافت. جنرال عبدالرحيم وردک گفت هدف نهائی از بين بردن تمام سلاح ثقيل قبل از انتخابات است.

در جمع آوری سلاح بروز پنجشنبه 30 عراده تانک ساخت شوروی، توپخانه و ساير اسلحهء ثقيله بدست آمد.

بموجب اين پروگرام تحت سرپرستی ملل متحد که بايد 100،000 نفر خلع سلاح شوند تا بحال 5400 نفر خلع سلاح شده اند.

جنگجويانی که اسلحهء خود را تسليم ميکنند، پول نقد، مواد غذائی و البسه دريافت ميکنند. از بعضی ازانها دعوت شده تا به اردوی جديد ملی و يا قوای پوليس شامل شوند.

XS
SM
MD
LG