لینک های دسترسی

Breaking News

عمليات قوای پاکستانی در سرحد افغانستان - 2004-03-22


جنرال محمود شاه رئيس امنيت منطقهء نيمه خودمختار قبايلی می گويد عساکر يک تونل دو کيلومتری را کشف کرده اند که مظنونين ارشد القاعده شايد از طريق آن فرار کرده باشند. او بروز دوشنبه بخبرنگاران گفت اين تونل ها منازل دو شخص قبايلی تحت تعقيب را به بستر خشک يک دريا در نزديک سرحد افغانستان وصل می کند.

صدها تندرو خارجی و حاميان محلی شان توسط راکت، ماشين دار و بم دستی با قوای حکومتی داخل جنگ هستند. درين عمليات که بشمول عساکر پاکستانی، ده ها کشته بجا گذاشته در حدود پنج هزار عسکر پاکستانی بحمايت هليکوپترهای توپ دار اشتراک دارند.

مقامات نظامی می گويند مقاومت شديد نشان می دهد که آنها از کدام مظنون عاليرتبهء القاعده، احتمالاً ايمن الظواهری، رهبر شماره دوی آن شبکهء دهشت افگنی محافظت می کنند. متخصصين پاکستانی آزمايش های DNA را اجرا می کنند تا زندانيان و اجساد مقتولين را تثبيت هويت کنند. تورن جنرال شوکت سلطان نطاق نظامی پاکستان از ارائهء جزئيات در مورد اينکه آيا آنها شامل چهره های مهم مانند الظواهری مصری خواهد بود يانه خودداری کرد. او گفت “نتايج آزمايشات با اطلاعات دست داشته و يا اطلاعاتی که بعداً بدست ميايد مقايسه خواهد شد. در حال حاضر هر قدر معلوماتی که در دسترس داريم چه در مورد مردگان باشد يا زنده ها، نمی خواهيم تا وقتی افشا گردد که ما ۲۰۰ فيصد متيقن شويم.”

مامورين پاکستانی می گويند زندانيان شامل پاکستانی ها، عرب ها، چيچينی ها و تندروان اسلامی ازبکستان اند. دگر جنرال صفدر حسين قوماندان عمليات ميگويد دهشت افگنان مظنون در سنگرهای مستحکم قرار داشته و علامه ای را بروز نمی دهند که بخواهند تسلیم شوند. او ميگويد “اين مردم خيلی مصمم هستند. بنحوی که آنها می جگند بنظر من جنگ طولانی ای خواهد بود و بعقيدهء من آنها مصمم هستند که تا آخرين نفر بجنگند. و ما مصمم هستيم که مطمئن شويم يا آنها کشته می شوند و يا دستگير می گردند.”

عمليات نظامی عليهء تندروان مظنون القاعده بزرگترين عملياتی است که پاکستان از وقت داخل شدن بجنگ تحت رهبری ايالات متحده عليهء دهشت افگنی، براه انداخته است.

XS
SM
MD
LG