لینک های دسترسی

Breaking News

توسعهء ناتو - 2004-04-02


عساکر از هفت عضو جديد اروپای شرقی در ناتو امروز طی مراسمی که بزرگترين توسعه را در تاریخ ۵۵ سالهء آن نشان می داد، بيرق های ملی شان را در مرکز اتحاد در بلجيم بر افراشتند. وزرای خارجهء بلغاريه، استونيا، لتويا، لتوانيا، رومانيه و سلواکيا در حالی به ۱۹ عضو ديگر اتحاد پيوستند که گارد احترام سرود ملی شان را می نواخت. وزرای خارجه امروز ملاقات می کنند تا روی قوای امنيتی ناتو در افغانستان و ساير موضوعات بشمول مساعی جهت مرمت کاری دپلوماتيک تفرقهء ناشی از جنگ تحت رهبری ايالات متحده در عراق مذاکره کنند.

XS
SM
MD
LG