لینک های دسترسی

Breaking News

اعلام آتش بس يک جانبه در فلوجه - 2004-04-09


۰ادارهء ملکی امريکائی در عراق يک آتش بس يکجانبه را در شهر فلوجه که عساکر واحد پيادهء قوای بحری ايالات متحده در پنجمين روز جنگ با شورشيان قرار دارند، اعلام کرده است. پال برمر گفت اين توقف مؤقت در عمليات تهاجمی به اين منظور است که به مذاکرات بين اعضای شورای حاکمهء عراق که از طرف ايالات متحده تعيين گرديده و رهبران شورشيان موقع داده شود. در بغداد که يک سال قبل بدست قوای ائتلاف افتاد فضا نسبتاً آرام بود تا اينکه امروز انفجار عظيمی در نزديکی هوتلی رخ داد که دران خارجان بسر ميبرند. از تلفات گزارشی داده نشده است .

در عين زمان در ساير بخشهای مرکزی و جنوبی عراق، قوای ايالات متحده و ائتلاف به مساعی خود برای منکوب کردن بغاوت کنندگان مليشه های المهدی برهبری مقتدا الصدر ملای تندرو شيعه ادامه می دهند.

XS
SM
MD
LG