لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ بين گروه های رقيب شورشی در سری لانکا - 2004-04-09


گزارشها از سری لانکا ميگويد شورشيان متمرد ببر های تامل از ميدان جنگ۰ در شرق آن کشور در قبال يک تهاجم عمده توسط گروهء عمدهء شورشی خارج شده اند. مامورين نظامی می گويند اين جنگ صبح امروز زمانی مستعل گرديد که جنگجويان گروهء عمدهء شورشی بنام ببر های آزادی بخش تامل ايلام به جانب جناح متمرد اين گروه در بخش شرقی سری لانکا پيشرفت کردند.

درجنگهای شديد بين جناح های رقيب حد اقل نه نفر کشته شده اند. گروه عمدهء شورشی می گويد در حدود سه صد جنگجوی جوان وفادار به قوماندان متمرد بنام کارونا تسليم شده اند. تعداد تلفات شامل هر دو گروه ميشو.

XS
SM
MD
LG