لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ عراق - 2004-04-13


يک مامور ايالات متحده در بغداد ميگويد ابو مساب الزرقاوی که ادعا ميشود طراح نقشه های حملات القاعده است، گمان ميرود در داخل يا نزديک شهر سرکش فلوجه باشد.

ايالات متحده برای دستگيری زرقاوی که فکر ميشود در عقب صندين حمله در عقب بوده ده مليون دالر جايزه تعيين کرده است.

قبلاْ در طول روز يک هليکوضتر نظامی ايالات متحده بخاطر اتش دشمن مجبور شد بصورت عاجل بزمين بنشيند. عساکر ايالات متحده که در پاسخ باين واقعه بمحل شتافتند هدف قرار گرفتند. سه عسکر جراحات برداشتند.

XS
SM
MD
LG