لینک های دسترسی

Breaking News

توافق در مورد فلوجه - 2004-04-19


مامورين عالی رتبهء ايالات متحده می گويند با رهبران محلی در فلوجه برای رفع تشنجی که طی دو هفتهء گذشته باعث بر خورد های شديد گرديد به توافق رسيده اند. دان سينار نطاق قوای ائتلاف گفت اين توافق شامل تقاضا از تمام مردم در فلوجه برای تسليم دادن داوطلبانهء اسلحهء شان می باشد. اين موافقتنامه همچنان اعادهء بلا درنگ گزمه های مشترک ائتلاف و قوای عراقی را تقا ضا دارد. در عين زمان قوای ائتلاف در حومهء شهر متبرک نجف در مواضع شان قرار دارند. در داخل اين شهر آتش بس دو روزه رعايت می گردد تا مراسم مولود بر گزار گردد.

XS
SM
MD
LG